Terms and Conditions


Algemene voorwaarden NONONSENSE.gallery

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod van NONONSENSE.gallery en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen NONONSENSE.gallery en de klant. Wij adviseren u (hieronder beschreven als de klant) deze goed door te lezen en te bewaren door ze op te slaan of uit te printen, zodat u ze later nog kunt raadplegen als u wilt.

Opgesteld op 1 januari 2023.

1. Identiteit

NONONSENSE.gallery
E-mail adres: info@NONONSENSE.gallery
Eigenaren: Isabelle van den Heuvel en Michaela van den Nouweland

Op de website van NONONSENSE.gallery wordt online kunst verkocht. Het is een online galerie zonder fysieke expositieruimte of opslagruimte voor kunst.

2. Wijziging van de algemene voorwaarden

NONONSENSE.gallery behoudt geheel naar eigen goeddunken het recht om te allen tijde en zonder verdere kennisgeving deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, uit te breiden of te verwijderen. Wanneer deze voorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt, wordt bovenaan deze pagina vermeld.

3. Bestellen kunstwerk en aanvaarden van de overeenkomst

 1. De kunstwerken worden bestelt uitsluitend door het online bestelformulier in te vullen op de website https://NONONSENSE.gallery.
 2. NONONSENSE.gallery draagt zorg voor de verwerking van de opdracht. Na overeenkoming van de maatvoering van het kunstwerk wordt uw bestelling door NONONSENSE.gallery geaccepteerd op het moment dat u een orderbevestiging per e-mail heeft ontvangen.
 3. Alle opgegeven prijzen zijn in Euro (€), exlusief btw en exclusief eventuele bezorgkosten en andere belastingen (buiten Nederland).
 4. Daarna volgt (na contact over de levering indien van toepassing) de factuur per mail.

4. Het aanbod

 1. Wanneer we in deze voorwaarden spreken over kunstwerk, werk of product, dan bedoelen we daarmee een kunstwerk wat te koop wordt aangeboden op www.NONONSENSE.gallery.
 2. Wij doen ons best om alle producten waarheidsgetrouw en foutloos op de website te plaatsen. Bij elk werk staat een foto en een omschrijving van het werk dat wil zeggen: prijs, titel, formaat, materiaal, kunstenaar en eventueel een jaartal.
 3. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor fouten in de tekst op de website of afwijkingen in kleur. Het kan zijn dat kleuren op een scherm anders uitvallen dan in het echt.
 4. Niet alle werken zijn ingelijst, wanneer het wel is ingelijst staat dit erbij vermeld.
 5. Om exclusiviteit van het kunstwerk te garanderen, kunnen alle werken in gelimiteerde oplage van 10 stuks (excl. van Artist Proofs) uitgegeven worden. De werken zijn genummerd en voorzien van een certificaat van echtheid.

5. Betaling

U ontvangt van ons per email de factuur voor betaling, daarop zijn ook de eventuele bezorgkosten gespecificeerd, deze dient u binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken op het rekeningnummer wat is vermeld op de factuur.

6. Bezorgen

NONONSENSE.gallery levert binnen Nederland kosteloos met uitzondering van de Waddeneilanden tot formaat 90×60 boven dit formaat maken wij gebruik van een transporteur. Deze bezorgkosten worden bij u in rekening gebracht. Voor formaten groter dan 90×60 doet NONONSENSE.gallery een prijsopvraag bij een transporteur. NONONSENSE.gallery informeert u over de bezorgkosten en u indien u per mail of telefonisch bevestigd akkoord te gaan met de bezorgkosten dan heeft u de bezorgkosten aanvaard.

7. Levertijd

 1. Levertijden kunnen per besteld Kunstwerk verschillen, we zijn afhankelijk van de drukker. De aangegeven levertijd in de bevestiging van de bestelling is indicatief en aan eventueel genoemde termijnen kan de u geen rechten ontlenen. Wij doen onze uiterste best om deze levertijd te halen. Overschrijding van de datum van levering geeft geen recht op een schadevergoeding. NONONSENSE.gallery streeft ernaar contact met u op te nemen om eventuele wijzigingen in levertijd aan de u door te geven.
 2. De kunstwerken worden vervaardigd en geleverd conform met u vooraf afgesproken specificaties, zijnde: maat, en omlijsting. De kunstwerken zijn derhalve niet geprefabriceerd en worden vervaardigd op bestelling. U beschikt daarom niet over een herroepingsrecht.

8. Garantie

 1. NONONSENSE.gallery staat er voor in dat de kunstwerken voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door NONONSENSE.gallery, verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.
 3. Eventuele gebreken aan het kunstwerk of verkeerd geleverde kunstwerken dienen binnen 14 kalenderdagen per email aan NONONSENSE.gallery te worden gemeld door de klant. Ga met het kunstwerk zorgvuldig om:
  • Behandel het zoals u er in een winkel/galerie mee om zou gaan
  • Pak het werk voorzichtig uit en probeer er geen vingerafdrukken op te maken (met name op de voorkant). Wanneer u een foto, of ingelijst werk (tijdelijk) op de grond zet,
   doe dit dan voorzichtig en leg er een schone deken onder zodat het niet kan beschadigen
  • Plaatst het werk niet op een plek waar de zon er dagelijks op schijnt
  • Plaatst het werk niet op een plek waar grote temperatuurwisselingen zijn, een goede temperatuur is rond de 18 graden
  • Plaats het werk niet in een te vochtige ruimte of op een vochtige muur
  • Maak een kunstwerk nooit zelf schoon met een schoonmaakmiddel. Raadpleeg de galerie of een ander deskundige op dit gebied
  • Laat kinderen niet aan het werk komen
 4. Garantie geldt niet indien: De klant de geleverde kunstwerken zelf gerepareerd/bewerkt heeft. Het geleverde kunstwerk aan abnormale omstandigheden is blootgesteld (teveel zonlicht, grote temperatuurwisselingen, water en dergelijke) of onzorgvuldig behandelt of in strijd zijn met de aanwijzingen van de NONONSENSE.gallery met betrekking tot een zorgvuldige omgang met kunst.
 5. Indien NONONSENSE.gallery de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is de door de klant betaalde prijs van het kunstwerk.

9. Klacht

Heeft u een klacht over het werk dat u bij NONONSENSE.gallery heeft gekocht? Informeer ons dan per email info@NONONSENSE.gallery. Wij zullen samen met u kijken of er een passende oplossing mogelijk is.

10. Aansprekelijkheid

 1. In geval van bezorgen ligt het risico (vernietiging, verlies, beschadiging van het kunstwerk) voor de heenzending bij NONONSENSE.gallery.
 2. Op het moment dat de klant het werk in ontvangst heeft genomen dan gaat het risico (vernietiging, verlies, beschadiging van het kunstwerk) over naar de klant. Dit geldt ook voor de eventuele retourzending mocht u het werk via een bezorgdienst willen laten retourneren.

11. Overmacht

 1. In geval van –wat redelijkerwijs kan worden verstaan onder- overmacht, waardoor NONONSENSE.gallery niet in staat is haar verplichting na te komen aan de klant, dan wordt die verplichting opgeschort gedurende de termijn dat de overmachttoestand duurt. Indien de overmachttoestand zes maanden of langer heeft geduurd dan hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
 2. Onder overmacht valt in elk geval: oorlog of vergelijkbare omstandigheid, natuurramp, ziekte van de galeriehouder, tekort schieten van transporteurs, brand, explosie, slecht weer, blikseminslag, overstroming, boycot, staking, oproer, bezetting of blokkade.

Pages: 1 2 3