Hero

Hero

Wat ik liefst wil laten zien, is een perfecte wereld met een barst erin. Ik wil het beeld verleidelijk genoeg maken om mensen met mijn verhalen in te trekken, en dan een klap uitdelen.” E. Olaf

Iedereen heeft een voorbeeld, een held waar je naar opkijkt, iemand die je inspireert. Ook wij hebben zo’n held en wel, Erwin Olaf.
Zijn foto’s hebben meerdere lagen, zijn provocerend, laten extremen in uiterlijk en identiteit zien en dagen uit tot nadenken. Fascinerend is zijn oog voor detail. Ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag hebben het Gemeentemuseum en Fotomuseum in Den Haag een dubbele overzichtstentoonstelling georganiseerd. Wij hebben recentelijk beiden locaties bezocht en hebben onze ogen de kost gegeven.

Aanwezig werk:
Series “Keyhole” (2012)… Check.
Grief”(2007)… Check.
Tamed & Anger” (2015)… Check. “Berlijn (2012)”…, “Shanghai “(2017)…, “Palm Springs”(2018)… Meesterlijk!

Ben je in de gelegenheid? De dubbeltentoonstelling is nog t/m 12 mei 2019 te bewonderen.
https://www.gemeentemuseum.nl/nl/tentoonstellingen/erwin-olaf

En anders hebben jullie een herkansing in de zomer, dan presenteert het Rijksmuseum een selectie iconische werken van Olaf waarbij de schilderkunst van onder andere Rembrandt, Vermeer en Breitner als inspiratie diende. Wij kunnen niet wachten!

Tot in het Rijksmuseum,
Isabelle & Michaela

What I want to show is a perfect world with a crack in it. I want to make the image tempting enough to attract people with my stories, and then give a blow.” E. Olaf

Everyone has an example, a hero that you look up to, someone that inspires you. We too have such a hero, Erwin Olaf.
His photos have multiple layers, are provocative, show extremes in appearance and identity and challenge you to think. His eye for detail is fascinating. On the occasion of his 60th birthday, the Gemeentemuseum and Fotomuseum in Den Haag have organized a double exhibition. We visited both locations recently and his work caught our eyes.

Present work:
Series “Keyhole” (2012) … Check.
“Grief” (2007) … Check.
“Tamed & Anger” (2015) … Check. “Berlin (2012)” …, “Shanghai” (2017) …, “Palm Springs” (2018) … Masterly!

When you are in The Hague, the double exhibition can be admired until May 12, 2019.
https://www.gemeentemuseum.nl/nl/tentoonstellingen/erwin-olaf

And otherwise you have will have another chance during the summer, then the Rijksmuseum will present a selection of iconic works by Olaf in which the art of painting by Rembrandt, Vermeer and Breitner, among others, served as inspiration. We can’t wait!

See you in the Rijksmuseum,
Isabelle & Michaela