It’s official

It’s official

Sinds 1 januari, de dag waarop NONONSENSE.gallery officieel online ging, hebben al meerdere bezoekers hun weg naar onze online galerie weten te vinden. We timmeren flink aan de weg, hebben een advertentie geplaatst in het NRC, delen flyers uit en bezoeken verschillende kunst en fotografie evenementen. We hebben ook de tijd genomen om dit bijzondere moment met elkaar te vieren en wel bij Dr.Rotterdam, gelukkig hebben we de foto’s nog!

De komende maanden gaan we ons richten op een nieuw gezamenlijk fotografie project. Via onze website/nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de vorderingen. Ben je nieuwsgierig naar onze collectie en de verhalen achter de foto’s bezoek ons Instagram account NONONSENSE.gallery en volg onze “Takeovers”. De eerste Takeover is onze 7 Zonden serie.

Since the first of January, the day on which NONONSENSE.gallery officially went online, several visitors have already found their way to our online gallery. We have been working hard, we placed an advertisement in the newspaper NRC, distributed flyers and visited various art and photography events. We have also taken the time to celebrate this special moment together at dr.Rotterdam, luckily we have the pictures!

In the coming months we will focus on a new joint photography project. Through our website/newsletter we will keep you informed of the progress. If you are curious about our collection and the stories behind the pictures visit our Instagram account NONONSENSE.gallery and follow our “Takeovers”. The first Takeover is our 7 Sins series.